Miło nam poinformować, że lubiana przez naszych wszystkich pacjentów Anna Gach rozpoczęła w Harmony Clinic konsultacje psychologiczne

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS

Anna-Gach-Harmony-Clinic-1

Poszerzam swoje kompetencje realizując studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej oraz przygotowania pedagogicznego. Chcąc wciąż doskonalić umiejętności biorę udział w przeróżnych szkoleniach i kursach. Doświadczenie pracy z Pacjentem zbierałam już w trakcie studiów realizująć praktyki w Dolnośląskim Centrum Onkologii, gdzie towarzyszyłam Pacjentom z diagnozą choroby onkologicznej. Staż odbywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Obecnie w ramach wolontariatu jestem zaangażowana w takie  inicjatywy jak “Telefon Pogadania”, który stworzony został jako odpowiedź na potrzeby wsparcia osób z grup społecznie wykluczonych, czy też projekt Sekson, który swoje działania koncentruje wokół poszerzania wiedzy oraz obalania stereotypów i mitów, związanych z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na co dzień udzielam wsparcia osobom doświadczającym trudności w życiu prywatnym i zawodowym. Przykładem takich trudności mogą być: niepewność utrudniająca swobodne funkcjonowanie oraz rozwój, brak kontroli nad własnymi stanami emocjonalnymi (np. wybuchy złości, stosowanie przemocy wobec siebie lub innych), problemy ze zbudowaniem i utrzymaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, nadmierne doświadczanie lęku, stresu. Konsultuję dorosłych oraz pary.