Kinect

Urządzenie bazuje na nowoczesnym i bardzo nowatorskim programie umożliwiającym prowadzenie i dokumentowanie procesu usprawniania ruchowego z asystą biofeedbacku, czyli zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym podczas trwania terapii.

Pozwala to terapeucie na korygowanie pacjenta, a także na odpowiednie jego mobilizowanie, a także daje samemu pacjentowi możliwość wglądu i samodzielnej, zrozumiałej oraz łatwej diagnostyki, co przekłada się na polepszenie efektów terapii.

Ćwiczenia na platformie Kinect odbywają się w formie gry komputerowej, co jest dodatkowym bodźcem motywacyjnym. Terapeuta może jednak stale modulować przebieg treningu dostosowując poziom trudności do potrzeb i możliwości pacjenta.

Platforma Kinect podczas ćwiczenia bada m.in.  zakres ruchomości stawów, precyzję i szybkość ruchu. Każdy trening pozwala zebrać dane umożliwiające jednoznaczną ocenę poprawności wykonanych zadań. W czasie kolejnych sesji, przeplatanych terapią manualną, pacjent powinien odczuwać progres. Platforma Kinect daje możliwość porównywania wyników osiąganych podczas poszczególnych treningów. Informacje są prezentowane za pomocą przejrzystych wykresów i zestawień.

Możliwości platformy Kinect:

 • szeroki zakres analizowanych danych,
 • pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia,
 • terapia z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,
 • badanie zakresów ruchów
 • trening równowagi,
 • gotowe szablony ćwiczeń oraz możliwość tworzenia własnych,
 • obiektywizacja procesu rehabilitacji,
 • dostosowywanie poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb.

Efekty:

 • zwiększanie zakresu ruchów,
 • poprawa stabilizacji,
 • poprawa koordynacji,
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.