Tomasz-Glowka-Harmony-Clinic

Dr Tomasz Główka

Chirurg ogólny

Lek. Tomasz Główka w 1994 roku ukończył Wrocławską Akademię Medyczną. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, uzyskaną w 1998 roku w ramach szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Chirurgii Naczyniowej przy ulicy Poniatowskiego. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Brzeskim Centrum Medycznym oraz w Oddziale Chirurgii Brzeskiego Centrum Medycznego. Obecnie pracuje  jako asystent Oddziału Chirurgii Szpitala Św. Jadwigi w Trzebnicy. Ukończył wiele szkoleń i kursów, m.in. kurs leczenia żylaków kończyn dolnych w Bochum, kurs Health Technology Assessment, Evidence Based Medicine oraz USG Doppler naczyń kończyn dolnych i tętnic szyjnych w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii. Odbył także kursy leczenia przepuklin metodami klasycznymi oraz z wykorzystaniem laparoskopii.