Warsztaty „Moja samodzielność”

Warsztat terapeutyczny „Moja Samodzielność” to cykl średnio 9-13 zajęć (minimum 60 min) dobieranych indywidualnie do potrzeb osoby. Preferowane są turnusy zajęciowe. Jest to połączenie pracy kilku specjalistów, pracujących wokół tego samego celu rehabilitacji u osoby. Kompleksowość i przenikanie to dla nas bardzo ważne wartości, stąd dodatkowo zapewniamy najwyższej jakości zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże, akupunkturę oraz wsparcie

Warsztat terapeutyczny „Moja Samodzielność” to cykl średnio 9-13 zajęć (minimum 60 min) dobieranych indywidualnie do potrzeb osoby. Preferowane są turnusy zajęciowe. Jest to połączenie pracy kilku specjalistów, pracujących wokół tego samego celu rehabilitacji u osoby.

Kompleksowość i przenikanie to dla nas bardzo ważne wartości, stąd dodatkowo zapewniamy najwyższej jakości zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże, akupunkturę oraz wsparcie dietetyczne.

Prowadzący Łukasz Krzysztof Siemięż to m.in instruktor aktywnej rehabilitacji, terapeuta funkcjonalny, aktywny Lider, z doświadczeniem od 2007 roku. Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego (uraz th4-6). Autorskie metody ARON W opracowywał z najlepszymi fizjoterapeutami i ośrodkiem rehabilitacji 3Korony w Garbiczu. Poświęcił się pracy, bo kocha pomagać i każdego dnia opracowuje metody zajęć, obserwując syna Tomka z MPD.

Wieloletnie doświadczenie połączone ze stałą konsultacją współpracujących specjalistów i fizjoterapeutów oraz aparatem do USG i najnowszym sprzętem rehabilitacyjny Indiba to jedyna taka oferta w Polsce.

Pierwsza konsultacja wraz z rodzicem/opiekunem to wywiad, ustalenie realnych celów, sprawdzenie umiejętności oraz dobór formy terapii. Zalecamy test i dodatkową terapię biofeedback na sprzęcie Alfa kinect.

Ćwiczenia ogólnokondycyjne i wzmacniające:

– Techniki i metody podnoszenia się/ubierania/rozbierania się

– Nauka przesiadania się na różnych poziomach

– Urologia (cewnikowanie, rozmowa)

– Samoobsługa (łóżko, toaleta, kuchnia, zakupy, sprzątanie)

– Nauka udzielania pierwszej pomocy

– Rozmowa terapeutyczna – poznanie możliwości rozwoju i skuteczne sposoby ich realizacji

– Sytuacje nieprzewidziane tzw. awarie, skuteczne metody i techniki zapobiegania, udzielania pomocy

– Nauka jazdy i pokonywania przeszkód za pomocą wózka

– Pogadanka z rodzicem/opiekunem

– Przekraczanie barier architektonicznych i komunikacyjnych

– Nauka samodzielnego poruszania się w balansie

– Praca nad prawidłową postawą i pozycją ciała

– Samodzielny posiłek

– Opracowanie planu procesu samodzielności

Zapraszamy do kliniki!